Junta directiva

CÀRREC NOM
President SR. XAVIER FREIXAS ZENDRERA
Vice-president 1r SR. FRANCESC XAVIER TORTA CASTELLO
Vice-president 2n SR. JOAN FEIXAS RUBIO
Secretari SR. PEDRO GARCIA LAFUENTE
Tresorer SR. JULIO VILAPLANA MILLAN
Vocal SR. JOAQUIM COLOME NIUBO
Vocal SR. ROBERT VALLS LOPEZ
Vocal SR. DIEGO WALTER VAN DE LINDE ROSA
Vocal SR. FELIX NADALES BLANCO
Vocal SRA. LIDIA COMPANY DOMINGO

 

 

 

FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS · Passatge del Taulat, 7 · 08019 BARCELONA
E-mail: info@colomsmissatgers.cat · Tel. 93.266.02.10 · Fax. 93.266.02.28 · Crèdits

Inici