Competicions - resultats - soltes

Resultats de les soltes de l'any:


Àmbit de la classificació:


Tipus de competició:


GENERALS


FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS · Passatge del Taulat, 7 · 08019 BARCELONA
E-mail: info@colomsmissatgers.cat · Tel. 93.266.02.10 · Fax. 93.266.02.28 · Crèdits

Inici